Nieuws

De collectieve WIA-verzekeringen; hoe kun je jouw relatie hierin adviseren?

dinsdag 30 augustus 2022

Langdurige arbeidsongeschiktheid is niet te voorspellen. Het inkomen van een werknemer kan dan na het tweede ziektejaar fors dalen en dit kan grote gevolgen hebben. De collectieve WIA-verzekeringen bieden uitkomst. Hoe kun je jouw relatie hierin adviseren?

Een collectieve WIA-verzekering

Met een collectieve WIA-verzekering krijgen werknemers een aanvulling op het inkomen bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hierdoor hoeven werknemers niet bang te zijn dat ze hun hypotheek of de studiekosten van de kinderen niet meer kunnen betalen. Naast de inkomensaanvulling krijgt de werkgever ondersteuning en advies bij re-integratie van de zieke werknemer.

Er zijn verschillende collectieve WIA-verzekeringen.

  • De collectieve WGA Hiaat Uitgebreid verzekering.
  • De collectieve WIA Excedent verzekering.
  • De WGA Hiaat Basis verzekering.
  • De WIA 35min verzekering.

In onze productleaflets die je als bijlage bij de offerte ontvangt, lees je uitgebreide informatie die je ook met de relatie kunt delen.

Onderwerpen voor het adviesgesprek

Veel werkgevers kunnen de collectieve WIA-verzekeringen zien als overbodig. Door de vele ingewikkelde materie is voor hen een keuze dan ook lastig te maken. Om de belangrijke punten onder de aandacht te brengen, kun je de volgende onderwerpen tijdens het gesprek behandelen.

Verplichting vanuit de cao
De werkgever kan onder een specifieke cao vallen. In sommige gevallen geldt dan voor de werkgever de verplichting om voor werknemers een collectieve WIA-verzekering aan te bieden.

Goed werkgeverschap
Het aanbieden van een collectieve WIA-verzekering is onderdeel van goed werkgeverschap. De werkgever geeft hiermee de werknemers de keuze om verzekerd te zijn tegen een forse inkomensterugval. Hij biedt hiermee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde aan.

Premie fiscaal aftrekbaar
De werkgever kan ervoor kiezen om de premie voor de WIA-verzekering zelf, gezamenlijk of door de werknemer te laten betalen. Neemt de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt de werknemer bij aan de premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. De werknemer draagt hier geen loonbelasting over af.

Ondersteunende informatie bij een offerte

In VerzekeringsInzicht kun je verschillende polissen uiteen zetten waardoor je relatie kan vergelijken op premies, dekkingsvoorwaarden en mogelijke kortingen. Wanneer je een collectieve WIA-verzekering in VerzekeringsInzicht aanvraagt, ontvang je ook de productvergelijker en -leaflet voor uitgebreide informatie. Daarnaast kun je met de WIA Rekenhulp voor bepaalde scenario’s de WIA-uitkeringen berekenen. Hiermee laat je nogmaals het belang van een WIA-verzekering zien.