Nieuws

4 redenen om onze rekentools te gebruiken

donderdag 18 augustus 2022

Vaak zien werkgevers  de conventionele verzuimverzekering of de collectieve WIA-verzekeringen als overbodig. Door de ingewikkelde materie is een keuze dan ook lastig te maken. Maak jij al gebruik van onze rekentools? Als het antwoord nee is, dan is het een goed moment om ermee aan de slag te gaan. Wij delen 4 redenen om de rekentools te gebruiken in het adviesgesprek.

Rekentools?

Om het belang van een  conventionele verzuimverzekering en WIA-verzekeringen te laten zien, hebben wij twee tools ontwikkeld:

  • Loonkosten Zieke Werknemers
    Deze rekenhulp geeft je een indicatie van wat de loonkosten zijn voor een werkgever en wat de uitkering is vanuit de verzuimverzekering in de eerste 2 jaar als een werknemer ziek wordt.
  • WIA Rekenhulp
    Met deze rekenhulp kunt u gemakkelijk berekenen welke uitkeringen een werknemer ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het mogelijk om de uitkeringen van de WIA inkomensverzekeringen te berekenen in bepaalde situaties.

4 argumenten om onze rekentools te gebruiken tijdens het adviesgesprek

#1 Maak het visueel
De materie over de verschillende verzekeringen kan voor veel werkgevers ingewikkeld zijn. Vooral wanneer je tijdens het adviesgesprek mondeling uitleg geeft en ze het later enkel op papier kunnen teruglezen. Daarnaast is het algemeen taalniveau van de gemiddelde Nederlander B1, terwijl we in veel gevallen over deze materie communiceren in B2. Een grote kans dat de werkgever is afgehaakt.

We nemen visuele informatie maar liefst 60.000 keer sneller op dan tekst. Daarnaast wordt bij visuele ondersteuning de informatie in 65% na 3 dagen nog onthouden. Maak je het niet visueel? Dan blijft het na 3 dagen maar bij slechts 10% hangen. Met de rekentools ziet de werkgever direct wat de gevolgen zijn.

#2 Schets meerdere scenario’s
Het leven is niet te voorspellen en daarom is het van belang om, ook vanuit de zorgplicht, de risico’s voor de werkgever in kaart te brengen. Met onze rekenhulp schets je eenvoudig meerdere scenario’s. Hierdoor ziet de werkgever wat voor effect bepaalde keuzes hebben.

#3 Krijg uitleg per product/uitkering
Bij de WIA Rekenhulp krijg je naast de schematische weergave ook een uitleg over de uitkering / product. Hierdoor heb je alle informatie gebundeld en kan je eenvoudig de diverse producten benoemen.

#4 Selecteer dezelfde producten als in je offerte
In de WIA Rekenhulp kan je de producten selecteren van de WIA aanbieders die wij in VerzekeringsInzicht offreren. Hierdoor kan de toelichting uit onze rekenhulp naadloos aansluiten op jouw offerte.

Meer informatie?

Heb je vragen over onze rekentools of wil je weten hoe je dit in de praktijk moet gebruiken? Neem dan contact op met jouw consultant Personeel & Inkomen. Zij helpen je graag verder.