Nieuws

Ziekteverzuim bespreekbaar maken

vrijdag 1 april 2022

Uitleg rapportage personeels- en verzuiminzicht

In het werkgeversdashboard van VerzekeringsInzicht vind je de rapportage Personeels- en Verzuiminzicht. Deze rapportage wordt ieder kwartaal wordt geüpdatet. Hoe kan je met dit rapport verzuim bespreekbaar maken?

Opbouw rapport Personeels- en Verzuiminzicht

De rapportage Personeels- en Verzuiminzicht geeft jou en de werkgever een overzicht en inzicht in de ontwikkeling van het personeelsbestand en de ontwikkeling van de verzuimkosten. De gegevens zijn afkomstig uit de continu aangeleverde werknemersgegevens en de verzuimmutaties in VerzekeringsInzicht. De verzuimstatistieken  worden tevens vergeleken met de branche-informatie van het CBS.

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat bij een kleine werkgever de verzuimstatistieken soms een vertekend beeld kunnen geven. Bij een kleine werkgever van 3 werknemers kan bijvoorbeeld een vertekend beeld ontstaan wanneer één werknemer langdurig ziek is en daardoor een zeer hoog verzuimpercentage ten opzichte van de branche wordt gerapporteerd

Uitleg gegevens rapportage
In de rapportage zijn een aantal onderdelen van belang om tot een goed advies te komen. Per onderdeel wordt een grafiek, stoplicht, toelichting en analyse getoond.

Stappenplan verzuim bespreekbaar maken

 1. Ga het gesprek aan met de werkgever en neem de rapportage door.
  Bespreek in ieder geval het verzuimpercentage en de verzuimkosten t.o.v. de sector, de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd en de verzuimfrequentie.
 2. Bekijk het verzuimvenster voor oorzaken en aandachtsgebieden.
  Vraag of de werkgever zich hierin herkent en bespreek de mogelijk interventies.
 3. Bespreek of de werkgever bereid is om te investeren in tijd en middelen.
  Geef hierbij aan wat het de werkgever oplevert wanneer het ‘probleem’ wordt oplost.
 4. Wanneer de werkgever bereid is om te investeren, kan je specialisten introduceren.
  Vraag bij jouw consultant Personeel & Inkomen wat de mogelijkheden zijn.
 5. Kijk na 6 tot 12 maanden na de interventie of de investering effect heeft gehad.
  Bespreek het resultaat en de besparing voor de werkgever.

Tips voor het advies

 • Om een juist en volledig beeld te krijgen, is het noodzakelijk dat de werkgever alle ziekmeldingen registreert in VerzekeringsInzicht.
 • De analyse in het rapport is geen direct advies. Beoordeel de samenhang tussen de grafieken voor een totaalbeeld.
 • Stel het rapport geeft een zorgelijk beeld door hoog verzuim. Door het tonen van de kosten voor de werkgever kan dit zorgen voor bewustzijn en een meewerkende houding.
 • Als de werkgever zich herkent in de opmerkingen die horen bij het oorzaakprofiel van het verzuimvenster, dan kun je op basis van het interventieprofiel aan de gang met de oplossingen. Als werkgever zich daar niet in herkent dan is het niet de bedoeling om vast te houden aan dit model.
 • Met ons formulier ‘Kernpunten rapport Personeel- en Verzuiminzicht’ maak je eenvoudig een samenvatting van het rapport. In deze samenvatting staan opmerkingen en vragen die je kunt gebruiken om gericht het gesprek met je relatie aan te gaan.
 • Heeft een werkgever een laag verzuim, maar een hoge gemiddelde leeftijd, dan kan het goed zijn om te informeren of vergrijzing en de gevolgen daarvan op de agenda van werkgever staan. Zeker in een tijd van de huidige krappe arbeidsmarkt. Sturen op preventie en duurzame inzetbaarheid kan ook in die gevallen zeer behulpzaam zijn.

Vragen?

Heb je vragen over de rapportage of hoe je dit kunt toepassen in het gesprek met jouw relatie? Neem dan contact op met je Consultant Personeel & Inkomen.
Wij laten graag zien hoe je de grafieken ten opzichte van elkaar afzet en welke analyse je vervolgens kunt maken.