Nieuws

Tegemoetkoming in de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

dinsdag 5 oktober 2021

Kleine werkgevers krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze compensatie staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor betalen kleine werkgevers een lager premiepercentage dan (middel)grote werkgevers. De premie voor kleine werkgevers staat voorlopig op 5,49% en voor (middel)grote werkgevers op 7,05%.

Wanneer werkgevers in 2020 een premieplichtige loonsom hadden van minder dan € 882.500,- vallen zij onder kleine werkgevers. Voor een werkgever met een loonsom van € 353.000,- (10 werknemers), bedraagt het voordeel daardoor 1,56% x 353.000 = € 5.506,80.

Als u binnenkort het prolongatievoorstel voor de verzuimverzekering voor 2022 bespreekt, dan kunt u kleine werkgevers wellicht ook informeren over de premieverlaging Aof als tegemoetkoming in de kosten van de (verzekering voor) loondoorbetaling bij ziekte.