Nieuws

Laat de beschikking WHK 2020 van uw relaties kosteloos controleren door Fronytr!

woensdag 4 december 2019

In de komende periode zal de Belastingdienst alle werkgevers weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) toesturen. In deze beschikking is de verschuldigde gedifferentieerde premie voor het jaar 2020 vastgesteld. Helaas worden er door de Belastingdienst geregeld fouten in deze beschikking gemaakt, met een te hoge gedifferentieerde premie voor de werkgever als gevolg. Het is daarom belangrijk om de beschikking WHK goed te controleren. Frontyr –onderdeel van Felison – biedt uw relaties de mogelijkheid de beschikking vrijblijvend en kosteloos te laten controleren.

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de gedifferentieerde premie ten onrechte uitkeringslasten van (ex-)werknemers aan de werkgever toerekent. Ook maakt de Belastingdienst vaak gebruik van verouderde gegevens, klopt de werknemerslijst niet of een bedrijf wordt ingedeeld in een onjuiste sector. Fouten in de beschikking kosten werkgevers onnodig geld.

De controle van Frontyr werkt als volgt:

  1. Frontyr ontvangt de beschikking WHK van u of uw relatie;
  2. Uw relatie tekent een machtiging om pro forma bezwaar aan te tekenen;
  3. Frontyr ontvangt van de Belastingdienst aanvullende informatie en vraagt indien nodig informatie bij uw relatie op;
  4. Frontyr controleert deze informatie en adviseert uw relatie over het wel/niet voortzetten van de bezwaarprocedure.

Indien blijkt dat uitkeringen onterecht aan de werkgever worden doorbelast, dan is het zaak hier bezwaar tegen te maken. Naar aanleiding van dit bezwaar kan door de Belastingdienst een nieuw premiepercentage worden vastgesteld. Frontyr voert de controle van de beschikking WHK 2020 vrijblijvend en kosteloos voor uw relatie uit. Besluit uw relatie naar aanleiding van het advies om een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst door te zetten? Dan kunnen de juristen van Frontyr uw relatie hierin tegen een scherp uurtarief bijstaan.

Let op: Snelheid is geboden om gebruik te kunnen maken van deze unieke actie. Vanaf de dagtekening van de beschikking heeft de werkgever namelijk maar zes weken de tijd om bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst.

Heeft u of uw relatie vragen over de WHK beschikking of wenst uw relatie gebruik te maken van de mogelijkheid om de beschikking gratis te laten controleren? Bel Frontyr via 085 – 773 26 66, stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl of neem contact op met uw accountmanager bij Felison Assuradeuren.